Fon Mimarlık

1988 yılında kurulmuş olan firmamız kurulduğu tarihten bu yana ülkemizde her ölçekteki mimari tasarım faaliyetlerinde bulunmuş, farklı nitelikte ve ölçekteki birçok yapının mimari projelerini hazırlamıştır. Firmamızın, ülkemiz için çok önemli gördüğümüz faaliyet alanlarından birisi de, kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi ve korunması konusunda yürütmüş olduğu çalışmalardır. Bu çerçevedeki çalışmalarımız, kentsel ölçekli koruma planlarından başlayan ve tek yapı ölçeğinde onarım çalışmalarına kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

Türkçe