Hakkımızda

1988 yılında kurulmuş olan firmamız kurulduğu tarihten bu yana ülkemizde her ölçekteki mimari tasarım faaliyetlerinde bulunmuş, farklı nitelikte ve ölçekteki birçok yapının mimari projelerini hazırlamıştır. Firmamızın, ülkemiz için çok önemli gördüğümüz faaliyet alanlarından birisi de, kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi ve korunması konusunda yürütmüş olduğu çalışmalardır. Bu çerçevedeki çalışmalarımız, kentsel ölçekli koruma planlarından başlayan ve tek yapı ölçeğinde onarım çalışmalarına kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz, faaliyet alanları ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda yeterli sayıda meslek adamını kendi içinde barındıran dışa kapalı bir tasarım bürosu olarak örgütlenmek yerine, çalışma konularımızın çok geniş ve değişken uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyması nedeniyle danışmanlık ya da ortak müelliflik esasına uygun bir çalışma ve örgütlenme biçimini benimsemiştir. Bugüne değin, özellikle kültür varlıklarının korunması konusundaki çalışmalar başta olmak üzere birçok proje geniş katılımlı disiplinler arası çalışmaların ürünü olmuştur.

25 yılı aşan çalışma süreci boyunca, uzmanlık isteyen birçok alanda kurumsal birikim oluşturan firmamız, son yıllarda bu birikimini etkin bir biçimde kullanabilmek amacıyla farklı kurum ve kuruluşlara müşavirlik hizmeti vermeye başlamıştır. Ayrıca son yıllara kadar daha çok ülke çapında faaliyet göstermekte iken çalışma alanlarını genişletmiş ve yurtdışında da çeşitli proje ve müşavirlik hizmetleri yürütmeye başlamıştır.

Bu site, firmamızın bugüne değin çeşitli ölçeklerde yürütmüş olduğu bazı çalışmaları sizlere sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

MİMAR FAİK AHMET ŞENEL

1963'te Trabzon Beşikdüzü'nde doğdu. 1986'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1985 - 86 yılları arasında Yakup Hazan Mimarlık Bürosu'nda, 1986 - 87 yılları arasında Can Ersan Mimarlık Bürosu'nda çalıştı. 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi REstorasyon Bölümü'nde bir grup arkadaşı ile gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları ile TAÇ Vakfı Koruma Ödülü'nü kazandı. 1988 yılında Fon Mimarlık ve Restorasyon Ltd. Sti.'yi kurdu. 1992 yılında, yine bir grup arkadaşı ile katıldığı Urfa Devlet Hastanesi Mimari Proje yarışmasında mansiyon ödülü kazandı. Serbest meslek yaşamı boyunca Mimarlar Odası'nda çeşitli komisyonlarda görev aldı. Halen Fon Mimarlık ve Restorasyon Ltd. Şti. bünyesinde mimarlık ve koruma alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Faik Ahmet şenel, ingilizce bilmektedir.

Türkçe